Code xóa bỏ hình ảnh đính kèm khi xóa bài viết trong wordpress

Mặc định của WordPress khi bạn xóa một bài viết nào đó thì các hình ảnh của bài viết này sẽ không được xóa theo bài viết và nó cũng còn ở trong Hosting của bạn, điều này sẽ làm cho hosting của bạn sẽ đầy lên nhanh chóng. Vậy để khắc phục nhược điểm này thì phải làm sao?

Code xóa bỏ hình ảnh đính kèm khi xóa bài viết trong wordpress

Thay vì phải vào Media để xóa từng ảnh một rất mất thời gian , thì bạn có thể thêm đoạn code sau vào file FUNCTIONS.PHP trong giao diện đang sử dụng .

================
function delete_post_attachments($post_id) {
global $wpdb;
$sql = “SELECT ID FROM {$wpdb->posts} “;
$sql .= ” WHERE post_parent = $post_id “;
$sql .= ” AND post_type = ‘attachment'”;
$ids = $wpdb->get_col($sql);
foreach ( $ids as $id ) {
wp_delete_attachment($id);
}
}
add_action(‘delete_post’, ‘delete_post_attachments’);
================
Sau đó save lại thì sau này khi xóa bài viết thì hình ảnh đính kèm sẽ xóa theo .
Nguồn : it60s.org

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Related posts

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *