Tin Học

Cách Dùng Hàm Vlookup Để Dò Tìm Ra Nhiều Kết Quả Trong Excel 5/2022

Video hướng dẫn

Sử dụng hàm Vlookup để tìm kết quả

Ví dụ:

Bạn Đang Xem: Cách Dùng Hàm Vlookup Để Dò Tìm Ra Nhiều Kết Quả Trong Excel 5/2022

Chúng tôi muốn tìm kiếm dữ liệu trong cột Địa lý dựa trên dữ liệu Husein Augar được đưa ra trong cột Nhân viên bán hàng.

hình ảnh sử dụng chức năng Vlookup để phát hiện

Bạn sẽ sử dụng VLOOKUP để phát hiện đối tượng: = VLOOKUP (G3, doanh số, 2,0)

Giải thích: G3: Đối tượng được phát hiện.
bán hàng: Khu vực dữ liệu được đặt tên.
2: Vị trí của cột trả về kết quả.


Tuy nhiên, trong vùng dữ liệu của bạn, có rất nhiều kết quả, nhưng hàm Vlookup màn hình chỉ giới hạn ở một đầu ra. Vì vậy, hàm LỌC sẽ là giải pháp hữu ích dành cho bạn.

Sử dụng chức năng FILTER để tìm nhiều kết quả

Hàm LỌC cho phép bạn trả về nhiều kết quả trong vùng dữ liệu.

Cú pháp:

Xem Thêm : Mách bạn cách xử lý lỗi #N/A trong Excel nhanh nhất

= FILTER (mảng, bao gồm,[if_emty]

Trong đó: array: vùng dữ liệu cần lọc (không cần tiêu đề).
bao gồm: điều kiện lọc là gì, ở cột nào (xác định đồng thời cả hai yếu tố).
if_empty: Nếu không có kết quả, thì trả về là gì? (mục nhập tùy chọn).

Ví dụ:

Tôi có bảng dữ liệu như bên dưới. Và thay vì tôi sử dụng hàm VLOOPKUP Để tìm ra kết quả, bạn sẽ sử dụng hàm LỌC xem!

Xem Thêm : Mách bạn cách xử lý lỗi #N/A trong Excel nhanh nhất

Xem Thêm : Cách đặt mật khẩu cho file PowerPoint để bảo mật dữ liệu

= BỘ LỌC ($ B $ 2: $ B $ 37, $ A $ 2: $ A $ 37 = $ G $ 3)

Hình sử dụng chức năng bộ lọc để trả về một dữ liệu

Giải thích: $ B $ 2: $ B $ 37: Cột dữ liệu trả về kết quả.
$ A $ 2: $ A $ 37: Cột dữ liệu chứa điều kiện và điều kiện là: $ G $ 3.

Sử dụng hàm FILTER để trả về vùng dữ liệu

Hàm LỌC Ngoài việc trả về cột kết quả như trên, nó còn trả về vùng dữ liệu chứa kết quả cần tìm.

Theo công thức sau: = FILTER (bán hàng, bán hàng[Geography]= “Hoa Kỳ”)

Hình ảnh sử dụng Bộ lọc để hiển thị vùng dữ liệu

Giải thích: Bán hàng: Khu vực dữ liệu được đặt tên để lọc.
Bán hàng[Geography]: Cột dữ liệu chứa điều kiện được đặt tên và điều kiện là: “USA”.

Tải xuống tệp thực hành Đây

Qua bài viết này mong các bạn thực hiện thành công và đừng quên đánh giá bài viết giúp mình nhé!

ĐIỂM CHO BÀI VIẾT NÀY

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button