Tin Học

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel kèm ví dụ minh họa

Đối với những bạn thường xuyên làm Excel thì việc sử dụng thành thạo các hàm sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc. Trong bài viết này, Unica sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm COUNTIF và cách sử dụng hàm Index trên trang tính Excel rất đơn giản.

1. Hàm COUNTIF trong Excel là gì?

Định nghĩa

Trong học Excel, hàm COUNTIF dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện trong một phạm vi nhất định. Đối với những cá nhân thường sử dụng Excel để phục vụ quá trình thống kê, tính toán thì hàm này được sử dụng rất nhiều.

Công thức

Công thức hàm COUNTIF được biểu thị dưới dạng công thức như sau: = COUNTIF (phạm vi, tiêu chí). Trong đó, các ý tưởng về nội dung được thể hiện như sau:

– Phạm vi: Hiển thị khu vực chứa các ô bạn muốn đếm

– Tiêu chuẩn: Điều kiện để thiết lập giá trị được đếm (ví dụ: số, ký tự, logic)

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng hàm OR trong Excel

2. Ví dụ về hàm COUNTIF trong Excel

Ví dụ 1: Đếm số lần xuất hiện của “iPhone” trong bảng

– Bước 1: Trong ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả, hãy nhập công thức sau: = COUNTIF (B4: B8, “iPhone”)

ham-COUNTIF-trong-Excel-1.jpg

Hình ảnh minh họa

– Bước 2: Nhấn đi vào để hiển thị kết quả.

ham-COUNTIF-trong-Excel-1.jpg

Hình ảnh minh họa

Ví dụ 2: Đếm dữ liệu trong một điều kiện nhất định.

– Đề bài: Hãy vào bảng dưới đây, yêu cầu đếm số điện thoại có doanh số> 100 chiếc trong bảng bằng cách sử dụng hàm COUNTIF.

– Bước 1: Trong ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả, hãy nhập công thức như sau: = COUNTIF (D4: D7, “> 100”)

ham-COUNTIF-trong-Excel-3.jpg

Hình ảnh minh họa

– Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

ham-COUNTIF-trong-Excel-3.jpg

Hình ảnh minh họa

Ngoài ví dụ mà Unica đã cung cấp, nếu bạn đọc muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về COUNTIF. hàm số Trên Excel, bạn có thể tham khảo nội dung video bài giảng sau:

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

– Hàm COUNTIF trả về kết quả sau khi sử dụng điều kiện với chuỗi ký tự trên 255 ký tự.

Bạn Đang Xem: Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel kèm ví dụ minh họa

– Đối số tiêu chí cần được đặt trong dấu ngoặc kép.

Xem Thêm : 3 Cách chèn ảnh vào Word đơn giản nhất

– Các hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường

– Công thức của hàm COUNTIF chỉ thực hiện đếm có điều kiện theo một tiêu chí duy nhất.

– Nếu bạn muốn thống kê theo nhiều tiêu chí thì có thể sử dụng hàm COUNTIF hai lần.

4. Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Google Trang tính

4.1. Sử dụng hàm COUNTIF đơn giản

Xem Thêm : Hướng dẫn in và tùy chỉnh môi trường làm việc trong Excel

Đếm theo giá trị số:

Quan sát bảng số liệu sau, yêu cầu đếm số lần xuất hiện của giá “65.000”.

– Để đếm theo giá trị số, bạn áp dụng công thức sau: = COUNTIF (B2: B9; 65000)

cach-su-dung-ham-countif-in-google-sheet-2

Hình ảnh minh họa

Đếm theo Văn bản. giá trị

Quan sát bảng số liệu sau, yêu cầu đếm số lần xuất hiện của sản phẩm “Táo khuyết” trong bảng.

– Để đếm các giá trị theo Văn bản, cụ thể là “Táo”, bạn áp dụng công thức sau: = COUNTIF (A2: A9; “Quả táo”)

cach-su-dung-ham-countif-in-google-sheet

Hình ảnh minh họa

Đếm theo giá trị ngày, tháng, năm

Quan sát bảng số liệu sau, yêu cầu đếm số lần xuất hiện ngày 03/12/2021.

– Để tính theo giá trị ngày, tháng và năm, cụ thể là “ngày 12 tháng 3 năm 2021”, bạn áp dụng công thức sau:

= COUNTIF (D2: D9; “Ngày 12 tháng 3 năm 2021”)

cach-su-dung-ham-countif-in-google-sheet-4

Hình ảnh minh họa

4.2. Hàm COUNTIF kết hợp với LEFT, RIGHT, MID. chức năng

Hàm COUNTIF kết hợp với LEFT. hàm số

Quan sát bảng dữ liệu sau, yêu cầu đếm xuất hiện trạng thái “Đã gửi” và “Đang gửi” bởi bộ đếm ký tự “D” ở bên trái của chữ cái.

Công thức sau áp dụng: = COUNTIF (ARRAYFORMULA (LEFT ($ D $ 2: $ D $ 9; 1)); “D”)

Trong đó:

– ARRAYFORMULA. hàm số được sử dụng để sao chép TRÁI. công thức hàm

cach-su-dung-ham-countif-in-google-sheet-5

Hình ảnh minh họa

Hàm COUNTIF kết hợp với Quyền. hàm số

Nhìn vào biểu dữ liệu sau, yêu cầu đếm số lần xuất hiện của trạng thái “Hủy” bằng cách đếm ký tự “Y” ở bên phải của chữ cái.

Công thức sau áp dụng: = COUNTIF (ARRAYFORMULA (RIGHT (D2: D9; 1)); “Y”)

cach-su-dung-ham-countif-in-google-sheet

Hình ảnh minh họa

Hàm COUNTIF kết hợp với MID. hàm số

Nhìn vào bảng số liệu sau, yêu cầu đếm số lần xuất hiện của sản phẩm “Bưởi” bằng cách đếm ký tự “U” ở giữa chữ cái.

Công thức sau áp dụng: = COUNTIF (ARRAYFORMULA (MID (B2: B9; 2; 1)); “U”)

cach-su-dung-ham-countif-in-google-sheet-7.

Hình ảnh minh họa

4.3. Hàm COUNTIF kết hợp với hàm INDEX, MATCH

Nhìn vào bảng dữ liệu sau, yêu cầu của bài toán là đếm số lần xuất hiện của sản phẩm “Banana” bằng cách tham chiếu dữ liệu ngoài phạm vi đã chọn.

Công thức sau áp dụng: = COUNTIF (A2: A9; INDEX (A12: A15; MATCH (B14; B12: B15; 0)))

cach-su-dung-ham-countif-in-google-sheet-9

Hình ảnh minh họa

4.3. Hàm COUNTIF kết hợp với Tổng. hàm số

Quan sát bảng số liệu sau, yêu cầu của bài toán là tính tổng số lần xuất hiện của 2 sản phẩm “Chuối” và “Táo”.

Công thức sau áp dụng: = SUM (COUNTIF (B2: B9; “Apple”); COUNTIF (B2: B9; “Banana”))

cach-su-dung-ham-countif-in-google-sheet-8

Hình ảnh minh họa

4.3. Hàm COUNTIF kết hợp với hàm Vlookup

Quan sát bảng số liệu sau, yêu cầu đếm số lần xuất hiện trạng thái trái “Đang giao” trong bảng.

Công thức sau áp dụng:

= COUNTIF (ARRAYFORMULA (VLOOKUP (D2: D9; D2: D9; 1; FALSE)); E11)

cach-su-dung-ham-countif-in-google-sheet-10

Hình ảnh minh họa

4.3. Hàm COUNTIF kết hợp với hàm AND, OR. hàm số

Hàm COUNTIF kết hợp với AND. hàm số

Quan sát bảng dữ liệu sau, yêu cầu kiểm tra số lần trạng thái “Đang gửi” lớn hơn 1 và lần xuất hiện “Quả táo” lớn hơn 2. Nếu kết quả là true sẽ hiển thị True, nếu là false, nó sẽ hiển thị Sai.

Công thức được sử dụng như sau: = AND (COUNTIF (D2: D9; “Đang phân phối”)> 1; COUNTIF (B2: B9; “Táo”)> 2)

cach-su-dung-ham-countif-in-google-sheet-11.png

Hình ảnh minh họa

Hàm COUNTIF kết hợp với Or. hàm số

Quan sát bảng số liệu sau, yêu cầu kiểm tra số lần trạng thái “Đang giao” lớn hơn 5 hoặc số lần xuất hiện Táo lớn hơn 3. Nếu đúng kết quả sẽ hiển thị True, nếu sai sẽ hiển thị hiển thị Sai.

Công thức sau áp dụng: = HOẶC (COUNTIF (D2: D9; “Đang phân phối”)> 5; COUNTIF (B2: B9; “Táo”)> 3)

cach-su-dung-ham-countif-in-google-sheet-11.png

Hình ảnh minh họa

5. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

Lỗi #NAME

– Nguyên nhân của lỗi này là do trong quá trình viết công thức bạn đã nhập sai tên hàm hoặc vùng dữ liệu /

– Ví dụ về công thức hàm: = COUNTIF (B2B9; “Apple”) lỗi do thiếu hai dấu chấm (:)).

Loi-thuong-gap-khi-dung-ham-countif

Hình ảnh minh họa

Lỗi # N / A

– Nguyên nhân của lỗi này là không tìm thấy giá trị cần tìm.

– Ví dụ về công thức hàm: = COUNTIF (B3: B9 ;; “Apple”), Lỗi do dấu chấm phẩy (;) nên hàm COUNTIF còn 1 đối số.

Loi-thuong-gap-khi-dung-ham-countif

Hình ảnh minh họa

Lỗi #ERROR!

– Nguyên nhân của lỗi này là do bạn nhập sai cú pháp.

– Ví dụ về công thức hàm: “= COUNTIF (C2: C9; 22 *) ” không thay thế cho định dạng số.

Loi-thuong-gap-khi-dung-ham-countif

Hình ảnh minh họa

6. Một số ký tự đại diện (wildcards) được hỗ trợ bởi hàm COUNTIF

6.1. Nhân vật *

Quan sát bảng số liệu sau, yêu cầu đếm số ô chứa văn bản bất kỳ bắt đầu bằng chữ B

Công thức sau áp dụng: = COUNTIF (B2: B9; “B *”)

Ky-tu-dai-dien-duoc-ham-COUNTIF-ho-tro-2

Hình ảnh minh họa

6.2. Nhân vật ?

Quan sát bảng số liệu sai, yêu cầu đếm số 00 có đúng 3 ký tự và bắt đầu bằng các chữ cái “Ca”.

Ky-tu-dai-dien-duoc-ham-COUNTIF-ho-tro-2

Hình ảnh minh họa

>> Xem thêm: Cách sử dụng hàm Iferror trong Excel

Như vậy qua bài viết trên Unica đã cùng các bạn tìm hiểu cách sử dụng hàm COUNTIF.

Thẻ:
Excel

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button