Tin Học

Cách Sử Dụng Hàm GETPIVOTDATA Trong Excel 5/2022

Video hướng dẫn

Tải xuống tệp thực hành đây.

Bạn Đang Xem: Cách Sử Dụng Hàm GETPIVOTDATA Trong Excel 5/2022

Khái niệm về một hàm

Trả về dữ liệu được lưu trữ trong báo cáo PivotTable. Có thể được sử dụng GETPIVOTDATA () để lấy dữ liệu tóm tắt từ một báo cáo PivotTablevới điều kiện là dữ liệu tổng hợp từ bên trong báo cáo đó có thể nhìn thấy được.

Cú pháp

GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, [field1, item1, field2, item2]…)

Trong đó:

trường dữ liệu: Tên của trường PivotTable có chứa dữ liệu mà bạn muốn truy xuất. Giá này nên được viết trong dấu ngoặc kép.

pivot_table: Đề cập đến bất kỳ ô, phạm vi ô hoặc phạm vi ô được đặt tên nào trong PivotTable. Thông tin này được sử dụng để xác định PivotTable nào chứa dữ liệu mà bạn muốn truy xuất.

Field1, item1, field2, item2 …: 1 đến 126 tên trường và tên mục mô tả dữ liệu bạn muốn truy xuất. Các cặp có thể theo bất kỳ thứ tự nào. Tên trường và mục không phải là ngày tháng và số phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

Bật GETPIVOTDATA

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại tệp dữ liệu, chuyển đến Tập tin => Tùy chọn.

tùy chọn chọn hình ảnh

Xem Thêm : 2 Cách Group trong Excel bằng hàng, cột đơn giản nhất

Bước 2: Hộp thoại Tùy chọn Excel xuất hiện, bạn chọn Công thức và hộp kiểm Sử dụng các hàm GetPivotData cho các tham chiếu PivotTable trong mục Làm việc với các công thức.

getpivotdata

Bước 3: Nhấn Được hoàn thành.

Ví dụ:

Tôi có một bảng dữ liệu thống kê bằng PivotTable

bảng dữ liệu sử dụng pivottable

Và để hiển thị kết quả chính xác khi lấy số liệu từ PivotTable ngay cả khi số liệu đó liên tục thay đổi. Bạn sẽ sử dụng hàm GetPivotData để lấy dữ liệu.

Trong ví dụ trên, tôi muốn lấy tổng giá trị Doanh thu ròng ở mỗi quốc gia theo bảng. Bạn nhập công thức:

= GETPIVOTDATA (“Doanh thu ròng”, $ A $ 4, “Quốc gia”, “Úc”)

hoặc gõ dấu bằng vào hộp B5 (ô đầu tiên trong cột Tổng Doanh số Thực) để hiển thị công thức.

hình ảnh sử dụng getpivotdata

Giải thích:

“Doanh thu ròng”: Lấy giá trị trong cột doanh thu thuần.
$ A $ 4: là ô bắt đầu của dữ liệu.

“Dân tộc”: Tên trường Quốc gia mà bạn muốn giá trị được hiển thị và Quốc gia đó là Châu Úc.

Xem Thêm : Hướng dẫn cài đặt VMware Workstation

Tuy nhiên, công thức trên chỉ hiển thị kết quả cho ô đầu tiên, ở ô tiếp theo bạn phải nhập tên quốc gia khác. Như vậy rất mất thời gian, để khắc phục trường hợp trên thay vì gõ tên Quốc gia bạn sẽ tham chiếu đến ô chứa tên Quốc gia. Đặc biệt:

= GETPIVOTDATA (“Doanh số ròng”, $ A $ 4, “Quốc gia”, $ E5)

getpivotdata2.  dạng công thức

Ví dụ 2:

Bảng thống kê doanh số của từng sản phẩm tại từng quốc gia

con số doanh thu cho từng sản phẩm

Và để có được doanh số trên mỗi sản phẩm của mỗi quốc gia từ bảng dữ liệu PivotTable Sang bảng thứ hai, tôi tiếp tục sử dụng công thức:

= GETPIVOTDATA (“Doanh thu”, $ A $ 5, “Quốc gia”, $ H7, “Sản phẩm”, I $ 6)

công thức ví dụ dạng 2

Giải thích:

“Doanh số”: Nhận giá trị hiển thị từ cột Doanh thu

$ A $ 5: xem xét từ ô bắt đầu trong PivotTable là ô A5.

“Dân tộc”: Tên trường dữ liệu chứa điều kiện 1.

$ H7: Ô chứa điều kiện đầu tiên được xem xét.

“Sản phẩm”: Tên trường dữ liệu chứa điều kiện 2.

Tôi $ 6: Ô chứa điều kiện thứ hai được xem xét.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách sử dụng hàm GetPivotData. Chúc bạn thành công và đừng quên đánh giá bài viết của mình bên dưới nhé!

ĐIỂM CHO BÀI VIẾT NÀY

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button