Tin Học

Cách Tổng Hợp Dữ Liệu Từ Nhiều Trang Tính Khác Nhau Đơn Giản Nhất (Công thức 3D) 5/2022

Ví dụ: bạn có thông tin bán hàng cho các sản phẩm khác nhau trên các tab khác nhau.

Ví dụ về trang tính tóm tắt

1. Cách thông thường

Theo cách thông thường, bạn sẽ phải chọn từng tab và sau đó tổng hợp các sản phẩm theo tháng bằng cách đánh dấu vào ô theo tháng.

= “Bút bi”! B4 + Thước! B4 + “Bút chì”! B4 + “Bút dạ”! B4 + “Xóa”! B4 + “Máy tính xách tay”! B4 -> Sau đó nhấn Enter -> Kéo từ tháng 1 đến tháng 12 để lấy kết quả các tháng

Tính toán thông thường

Nhưng điều này sẽ mất nhiều thời gian nếu bạn có quá nhiều mục để tổng hợp và các mục cập nhật mới xen vào, điều này có thể khiến bạn rơi vào tình trạng lộn xộn. Để có thể tổng hợp nhanh chóng, bạn nên sử dụng 3D Instantiation.

Bạn Đang Xem: Cách Tổng Hợp Dữ Liệu Từ Nhiều Trang Tính Khác Nhau Đơn Giản Nhất (Công thức 3D) 5/2022

2. 3D. Công thức

Phương pháp 1:
Ví dụ: tờ đầu tiên của bạn là Bút bi, tờ cuối cùng là Sổ tay, tháng 1 là B4, thì bạn chỉ cần nhập công thức: = SUM (‘Bút: Notebook’! B4) -> Nhập

Đang làm:

  1. Nhập = Tổng (
  2. Xem Thêm : Cách dùng hàm TODAY chi tiết kèm ví dụ minh họa

  3. Chọn Bút bi (trang đầu tiên) và chọn B4 (tháng đầu tiên), sau đó xóa dấu nháy đơn và dấu chấm than sau Bút bi. Thay thế bằng dấu hai chấm.
  4. Xem Thêm : Cách dùng hàm TODAY chi tiết kèm ví dụ minh họa

  5. Chọn Notebook (trang cuối cùng), sau đó bỏ dấu nháy đơn trước Notebook.
  6. Xem Thêm : Cách dùng hàm TODAY chi tiết kèm ví dụ minh họa

  7. Đóng dấu ngoặc và nhấn Enter

Cuối cùng bạn sẽ nhận được kết quả như cách làm thông thường. Nếu bạn thêm một trang tính mới vào giữa, các giá trị của bạn sẽ tự động cập nhật, tương tự nếu bạn muốn xóa bất kỳ trang tính nào, chỉ cần xóa trang tính đó khỏi khu vực trang tính đầu tiên và cuối cùng.

Cách tính tổng giá trị hàng tháng của sản phẩm

Phương pháp 2:
Nếu bạn chỉ cần tổng giá trị của các sản phẩm mà không cần thông tin chi tiết của từng tháng, chỉ cần nhập: = SUM (‘Bút bi: Máy tính xách tay’! B4: B15) -> Nhấn Enter
Phương pháp tương tự như Phương pháp 1

Ghi chú: thay vì bạn chọn tháng đầu tiên, bạn sẽ phải chọn khu vực từ tháng Giêng đến tháng Mười Hai.
Với Bút bi là tờ đầu tiên, Notebook là tờ cuối cùng, B4 là tháng Giêng và B15 tương ứng với tháng Mười Hai.
Kết quả sẽ cho ra tổng giá trị hàng tháng của các mặt hàng.

Tổng số mặt hàng

3. Tổng các mục có cùng từ đầu tiên

Xem Thêm : Giải thuật điều phối Shortest-Job-First Scheduling (SJF)

Ví dụ về các mục mà bạn có là Bút bi, Thước kẻ, Bút chì, Bút đánh dấu, Tẩy, Sổ ghi chép. Nhưng trong số đó, bạn chỉ cần tổng các mục là Bút.
Một cách khá đơn giản, bạn chỉ cần gõ: = SUM (‘* Bút *’! B4) -> Nhấn Enter
Trong đó Bút là hạng mục bạn cần tính toán, B4 là tháng đầu tiên

Tổng số mặt hàng là Bút

Kết quả trả về cho bạn là = SUM (‘Bút bi’! B4, ‘Bút chì: Bút đánh dấu’! B4)đây là tổng số mục Bút mà bạn cần tính toán.

Kết quả trả về tổng mục Pen

4. Tổng số tờ

Như trên, bạn có thể tính toán các trang tính mà bạn muốn, trong một số trường hợp cần tính tổng tất cả các trang tính bạn có, bạn chỉ cần nhập: = SUM (‘*’! B4) -> Nhập
Trong đó * thay thế bất kỳ chuỗi ký tự nào, B4 là tháng đầu tiên bạn cần tính toán. Kết quả trả về cho bạn sẽ là: = SUM (Khác! B4, ‘bút bi: Máy tính xách tay’! B4)
Tổng được tính cho các trang tính không nằm trong cùng phạm vi với Trang tính Khác.

Kết quả trả về sau khi tổng hợp các trang tính

ĐIỂM CHO BÀI VIẾT NÀY

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button