Tin Học

Định dạng bảng tính trong excel

Xem Thêm : Cách làm xuất hiện đối tượng rồi biến mất tuần tự trong Slide

Bạn Đang Xem: Định dạng bảng tính trong excel

Đổi tên bảng tính

 • Chọn tên sheet muốn đổi tên.
 • Vào tab Home > Cells > Format > Rename Sheet, hoặc trên thanh sheet tab Double click vào tên của sheet muốn đổi, hoặc Right click vào tên sheet muốn đổi > Rename).
 • Nhập tên mới rồi nhấn Enter.

Định dạng màu nền cho tên bảng tính

 • Chọn sheet muốn đổi màu nền cho tên sheet.
 • Vào tab Home > Cells > Format > Tab Color hay Right click vào tên sheet, chọn Tab Color, chọn màu tùy ý.

Định dạng chiều rộng cột hay chiều cao dòng

 • Chọn các cột hay dòng muốn định dạng.
 • Vào tab Home > Cells > Format.

Chọn Column Width: nhập giá trị (point) là chiều rộng của cột.image002

Chọn Row Height: nhập giá trị (point) là chiều cao của dòng.image004

Định dạng ẩn/hiện dòng

 • Chọn dòng muốn ẩn.
 • Vào tab Home > Cells > Format > Hide & Unhide > Hide Rows.
 • Để hiện lại dòng đã ẩn thì phải chọn vùng chứa dòng đã ẩn, vào tab Home > Cells > Format > Hide & Unhide > Unhide Rows.

Định dạng ẩn/hiện cột

 • Chọn cột muốn ẩn.
 • Vào tab Home > Cells > Format > Hide & Unhide > Hide Columns.
 • Để hiện lại cột đã ẩn thì phải chọn vùng chứa cột đã ẩn, vào tab Home > Cells > Format > Hide & Unhide > Unhide Columns.

Định dạng ẩn/hiện Sheet

 • Trên Sheet muốn ẩn, vào tab Home > Cells > Format > Hide & Unhide > Hide Sheet.
 • Để hiện lại sheet đã ẩn, vào tab Home > Cells > Format > Hide & Unhide > Unhide Sheet.

Định dạng dữ liệu theo điều kiện

Xem Thêm : Cách Trích Xuất Một Phần Của Chuỗi Văn Bản Từ Ô Trong Excel 5/2022

Công cụ Conditional Formatting cho phép áp dụng định dạng cho một ô hay nhiều ô trong bảng tính và sẽ thay đổi định dạng tùy theo giá trị của ô hay công thức trong ô. Các bước thực hiện:

 

Xem Thêm : Cách làm xuất hiện đối tượng rồi biến mất tuần tự trong Slide

Bạn Đang Xem: Định dạng bảng tính trong excel


Previous articleTriển khai OCS – Cài OCS
Next articleTriển khai OCS – Cài đặt Communicator Web Access

Chia sẽ để cùng phát triển


Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button