Tin Học

Hướng dẫn chia mạng con

Xem Thêm : Cách Tạo Thẻ Tab Menu Trong Excel 365 5/2022

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn chia mạng con

Để chia thành thạo, chúng ta cần hiểu một số khái niệm và công thức sau:
– Bit, byte.
– Khái niệm số nhị phân và số thập phân.
– VÀ . hoạt động
– Chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân, từ thập phân sang nhị phân.
– Cấu trúc địa chỉ IP, hạn chế của các lớp IP
– Khái niệm default mask, mask, subnet, subneting….!
– Địa chỉ riêng
Ghi chú:
– Địa chỉ mạng con: tất cả các bit cho phần máy chủ là 0
– Địa chỉ quảng bá: tất cả các bit cho phần chủ đều bằng 1.
– Địa chỉ hợp lệ đầu tiên: là địa chỉ ngay sau địa chỉ mạng (mạng con)
– Địa chỉ hợp lệ cuối cùng: địa chỉ ngay trước địa chỉ quảng bá
=> phải hiểu và phân biệt được đâu là khái niệm n và m để áp dụng công thức một cách chính xác

– Công thức:
+ Số mạng con được tạo: 2m (m: bit mượn của Host ID) (Lưu ý: công thức này đáng lẽ phải là 2m – 2 vì phải loại trừ 2 mạng đầu tiên – mạng con số không và mạng cuối cùng – mạng con phát sóng, nhưng với dòng Các dòng Router của Cisco, nó đã hỗ trợ lệnh Router (config) # ip subnet-zero, vì vậy chúng ta vẫn có thể sử dụng hai mạng đó mà không cần phải loại trừ chúng)
+ Số host / subnet: 2n– 2 (n: số bit còn lại của phần Host ID sau khi mượn m bit)
+ Mặt nạ mạng con mới = Mặt nạ mạng con cũ + m (số bit vừa mượn)
+ Địa chỉ có sẵn là địa chỉ IP có thể được gán cho từng máy chủ, thiết bị

(Ghi chú: Có nhiều cách hoặc thủ thuật để tính toán địa chỉ mạng con, nhưng tất cả chúng đều phải dựa trên nền tảng ban đầu, đó là sự thay đổi các bit mượn để tạo ra một mạng con mới, vì vậy tốt nhất bạn nên tham khảo phương pháp VLSM)

VÍ DỤ MẪU:

Sinhvienit-net-unsitled82

Với giải pháp địa chỉ 172.35.0.0/16, vui lòng Subnet để cấp mạng con:
A: 320 máy chủ
B: 115 máy chủ
C: 80 máy chủ
D: 30 máy chủ
E: 2 máy chủ
F: 2 máy chủ
G: 2 máy chủ
theo phương pháp VLSM?

Hướng dẫn giải mẫu:
– Theo tiêu đề cho địa chỉ gốc là X: 172.35.0.0/16
=> chuyển sang dạng nhị phân ta được:
10101100.00100011.000,000000000000000000000
111111111.11111111,000000000000000000000

(Phần gạch chân là phần bit host, việc chia từ địa chỉ trên thành nhiều Subnet là phép biến đổi – gọi là mượn các bit host_id để chuyển thành bit Net_id; Nhìn vào số 1 của địa chỉ Subnet Mask chúng ta sẽ phân biệt được giữa: các bit trên bit 1 là net_id, các bit trên bit 0 là host_id)
– B1: Theo VLSM, chúng ta sẽ phải chia X cho các mạng theo thứ tự giảm dần, tức là chia cho mạng có số lượng host cao nhất và sau đó là thấp nhất cuối cùng -> sắp xếp lại ta có:
+ A: 320
+ B: 115
+ C: 80
+ D: 30
+ E: 2
+ F: 2
+ G: 2
– B2: + Thực hiện chia X cho mạng A trước, áp dụng công thức: 2n
– 2 320 => n = 9 (là số bit còn lại chưa được mượn) => số bit được mượn là m = 32 (là tổng số bit của địa chỉ IP v4) – 16 ( số bit trong phần Net_id) của địa chỉ đã cho) – 9 (số bit còn lại) = 7 => SM ‘(Mặt nạ mạng con mới) = SM (Mặt nạ mạng con cũ) + m = 16 + 7 = 23 (viết tắt as / 23) & Số mạng con (subnet) được tạo là: 2m = 27 = 128 với SM ‘được thay đổi từ / 16 thành / 23 (các bit trong khoảng này của X được chuyển sang Octet
Thứ 3) vì vậy chúng tôi có

Đầu tiên

2

3

Chúc may mắn!

Nguồn: Sinhvienit.net

Xem Thêm : Cách Tạo Thẻ Tab Menu Trong Excel 365 5/2022

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn chia mạng con

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button