Tin Học

Hướng Dẫn Gộp Nhiều File Excel Thành Một File Duy Nhất 5/2022

Hợp nhất nhiều tệp Excel thành một tệp bằng VBA.

Đầu tiên, chúng ta tạo 3 tệp nằm trên cùng một thư mục như hình dưới đây:

Ba tệp gốc

Trong thư mục trên chúng ta tạo: Tệp 1 có 5 tờ. Tệp 2 có 2 tờ và tập 3 có 1 tờ.

Bạn Đang Xem: Hướng Dẫn Gộp Nhiều File Excel Thành Một File Duy Nhất 5/2022

Sau khi có file chúng ta sẽ tạo một file excel mới hoàn toàn. Vào Nhà phát triển> Visual Basic. Một cửa sổ xuất hiện Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng. Nhấp chuột Chèn> Mô-đun và sao chép đoạn mã dưới đây vào Mô-đun:

Xem Thêm : 4 Thành phần quan trọng không thể thiếu trong Google Tag Manager

Hoặc nhấn ALT + F11 để mở cửa sổ lập trình và nhấp vào Chèn> Mô-đun và sao chép đoạn mã dưới đây vào Mô-đun:

Bản phụ ()
Đường dẫn = “C: \ Users \ HP \ Desktop \ Gop tệp excel \”
Tên tệp = Dir (Đường dẫn & “* .xls *”)
Làm trong khi tên tệp <> “”
Workbooks.Open Filename: = Path & Filename, ReadOnly: = True
Đối với mỗi trang tính trong ActiveWorkbook.
Sheet.Copy after: = ThisWorkbook.Sheets (1)
Kế tiếp
Sổ làm việc (Tên tệp). Đóng
Tên tệp = Dir ()
Vòng
Kết thúc Sub

Mã VBA được sao chép trong

  • Chú ý: Ngay tại chỗ Đường dẫn = “” : Bên trong dấu ngoặc là đường dẫn của thư mục chứa các tập tin bạn lưu. Và nhớ thêm dấu gạch ngang “\” ở cuối đường dẫn để nó hiểu là một thư mục.

Cuối cùng bấm Chạy hoặc F5 để chạy mã. Tất cả các trang tính sẽ được hợp nhất thành một tệp lớn.

Xem Thêm : Top lợi ích của Google Analytic mà SEOer nhất định phải biết

Bạn có thể thấy rằng tất cả các trang tính của 3 tệp đã được hợp nhất thành một tệp mới được tạo.

Đã hợp nhất các trang tính thành công

Có thể thấy rằng các trang tính được đặt tên là tờ 1 và tờ 1 (2) để phân biệt chỉ là trùng tên khi tạo sheet tên chứ dữ liệu hoàn toàn không thay đổi.

Hợp nhất nhiều tệp thành 1 tệp gif

Tạo hình dạng để chạy mã VBA

Tạo 1 Shapes để chạy VBA như sau:

Tạo hình dạng hợp nhất các tệp gif

Cuối cùng, chúng ta muốn chạy Shapes vừa tạo đẹp hơn, sau đó xóa tất cả các sheet, chỉ để lại sheet tạo Shapes của chúng ta. Lưu ý để lưu tập tin (book2) biểu mẫu Excel Macro-Enabled Workbook.

Chạy hình dạng ngay từ đầu

ĐIỂM CHO BÀI VIẾT NÀY

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button