Tin Học

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn xác nhất

Đối với người làm kế toán, báo cáo thu nhập là một nhiệm vụ quan trọng và không bao giờ thiếu. Báo cáo này tóm tắt tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo loại hình trong kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Dưới đây là mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133! Hãy cùng học Kế toán trực tuyến với Unica qua bài viết dưới đây nhé!

1. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133

2. Các nội dung quan trọng trong mẫu báo cáo

Cột chỉ tiêu: Là các chỉ tiêu kế toán cần hoàn thiện khi lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Cột ghi chú: Ghi rõ những nội dung cần giải thích để người đọc nắm được nội dung mà kế toán thống kê.
Cột năm nay: Nhập kết quả đạt được trong năm nay.
Cột năm trước: Ghi kết quả đạt được của năm trước.
=> Việc ghi lại kết quả của năm nay và năm trước sẽ thuận tiện cho việc so sánh kết quả đạt được. Từ đó, các nhà quản lý, lãnh đạo sẽ kịp thời điều chỉnh và đưa ra các biện pháp làm việc phù hợp nhất.

Bạn Đang Xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn xác nhất

3. Các chỉ tiêu chính trong mẫu báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm:

– Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
– Các khoản giảm trừ doanh thu
– Chi phí bán hàng
– Doanh thu hoạt động tài chính
– Chi phí phát sinh
– Chi phí bán hàng
– Quản lý Chi phí Doanh nghiệp
– Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
– Thu thập khác
– Các chi phí khác
– Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
– Chi phí thuế TNDN hiện hành
– Chi phí thuế TNDN hoãn lại
– Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
– Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu
– Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu.
Tùy từng doanh nghiệp mà việc hạch toán cần được thể hiện bằng các chỉ tiêu riêng. Từ đó hạch toán và lập báo cáo tài chính, ghi sổ một cách chính xác nhất.

Xem Thêm : Định dạng dữ liệu trong excel

>> Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

>> Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

Thẻ:
Excel

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button