Tin Học

Sử Dụng Hàm FILTER() Nâng Cao Trong Excel, Ví Dụ Minh Họa Dễ Hiểu 5/2022

Video hướng dẫn

Cấu trúc của hàm FILTER

Tải file thực hành tại đây.

Bạn Đang Xem: Sử Dụng Hàm FILTER() Nâng Cao Trong Excel, Ví Dụ Minh Họa Dễ Hiểu 5/2022

Hàm LỌC Cho phép bạn lọc một loạt các ô dữ liệu dựa trên tiêu chí bạn xác định.

Cú pháp: = FILTER (mảng, bao gồm,[if_empty])

Trong đó: Array: vùng dữ liệu cần lọc (không cần tiêu đề).
Bao gồm: điều kiện lọc là gì, ở cột nào (xác định đồng thời cả hai yếu tố này).
If_empty: Nếu không có kết quả, kết quả trả về là gì? (mục nhập tùy chọn).

Các trường hợp sử dụng của BỘ LỌC. hàm số

Sử dụng chức năng Bộ lọc với 1 điều kiện

Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng công thức để trả về kết quả sau:

= BỘ LỌC ($ A $ 1: $ E $ 101, $ B $ 1: $ B $ 101 = “Ấn Độ”)

Trong đó: $ A $ 1: $ E $ 101: Dải dữ liệu sẽ được lọc.
$ B $ 1: $ B $ 101: Cột chứa thứ cần lọc và điều kiện lọc ở đây là: “Ấn Độ”.

Hình ảnh sử dụng Bộ lọc với 1 điều kiện

Sử dụng chức năng lọc với nhiều điều kiện

Xem Thêm : 4 Cách hiển thị số trang trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Sử dụng toán tử “và”

Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng toán tử

để trả về giá trị dải ô A2: E101 có chứa giá trị Hoa Kỳ và số tiền trên $ 1500.

= BỘ LỌC ($ A $ 2: $ E $ 101, ($ B $ 2: $ B $ 101 == 1500)) “src =” https://blogdaytinhoc.com/public/files/images/2021/10/30/301/hinh-dung-ham-filter-voi-nhieu-dieu-kien.jpg “/>

Hình ảnh sử dụng Bộ lọc với nhiều điều kiện

Sử dụng toán tử “hoặc” (+)

Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng toán tử (+) để trả về giá trị phạm vi mảng A2: E101 có chứa giá trị Hoa Kỳ hoặc một số lượng trên $ 1500.

= BỘ LỌC ($ A $ 2: $ E $ 101, ($ B $ 2: $ B $ 101 == 1500)) “src =” https://blogdaytinhoc.com/public/files/images/2021/10/30/301/hinh-voi-toan-tu-hoac.jpg “/>

Các số liệu sử dụng toán tử hoặc

Xem Thêm : Hướng dẫn làm checklist chi tiết trong excel đơn giản nhất

Sử dụng toán tử “không phải” (<>)

Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng toán tử (<>) để trả về giá trị dải ô A2: E101 không chứa giá trị USA và số lượng trên $ 1500.

= BỘ LỌC ($ A $ 2: $ E $ 101, ($ B $ 2: $ B $ 101 <> “Hoa Kỳ”) * ($ D $ 2: $ D $ 101 <> 1500)) “src =” https://blogdaytinhoc.com /public/files/images/2021/10/30/301/hinh-voi-toan-tu-is-not.jpg “/></p>
<h2>
</h2>
<p><strong>Hình với không.  nhà điều hành</strong>Trường hợp lỗi và cách khắc phục</p>
<p>Trường hợp 1 <strong>: Không có kết quả lọc theo điều kiện đã cho</strong>Nếu không có kết quả phù hợp và không được chỉ định trong <strong>if_empty</strong> hàm sẽ trả về một lỗi</p>
<p style=# CALC!

(không tính được). Hình 1 . lỗi xảy ra Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cần chỉ định giá trị tại tham số

if_empty

trống (hai dấu ngoặc kép liên tiếp) để không hiển thị lỗi hoặc thông báo về việc không tìm thấy kết quả.Hình 1 sửa lỗi

Trường hợp 2

: Có các giá trị khác được trộn lẫn trong vùng kết quả

Hình 2 . xảy ra lỗi

Vì vậy khi sử dụng chức năng này cần đảm bảo không có khoảng trống cho vùng kết quả, không có dữ liệu nào bị lẫn trong vùng này.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn các ví dụ sử dụng hàm FILTER nâng cao. Chúc bạn may mắn và lời chào trân trọng.

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button