Tin Học

VBA Excel Cấp Tốc Bài 5

Xem bài trước

>> VBA Excel Express Bài 1 – Lọc nhiều dữ liệu có điều kiện với bộ lọc nâng cao

Bạn Đang Xem: VBA Excel Cấp Tốc Bài 5

>> VBA Excel Express Bài 2 – In Bảng Chín Chương

>> VBA Excel Express Bài 3 – In hàng loạt nhanh

>> VBA Excel Express Bài 4 – Tự động xóa hàng loạt trang tính không hoạt động

Video hướng dẫn thực hành

Chuẩn bị cơ bản để viết mã chương trình sao chép File.

Chuẩn bị Tệp để sao chép và Tệp để dán.

Trước tiên, bạn sẽ lưu tệp thực hành sao chép trong Máy tính để bàn: Vào File -> Save -> Desktop -> đặt tên cho File, nhớ chọn phần mở rộng là Excel Macro -> Save.

lưu tệp trước khi thực hành

Bạn phải chọn đường dẫn của thư mục bằng cách mở thư mục gốc -> nhấp chuột phải vào tên thư mục -> sao chép -> dán nó vào hộp thư mục bắt buộc sao chép trong Tập tin vừa tạo trước đó và nhớ thêm 1 dấu \ cuối cùng.

Trong thư mục đích bạn cũng làm như vậy, hãy mở thư mục đích -> nhấp chuột phải vào tên thư mục -> sao chép -> dán vào hộp thư mục đích trong Tập tin vừa tạo trước đó và nhớ thêm 1 dấu \ cuối cùng.

sao chép thư mục đích

Trong phần Loại tệp để sao chép, nếu bạn muốn sao chép tất cả các loại tệp, hãy nhập *. * và kết quả khi hoàn thành phần chuẩn bị.

kết quả phần đầu tiên

Khởi động Code chương trình để sao chép File.

khai báo xong các thư mục

tập tin sao chép lệnh

Tạo nút.

Đi đến thẻ Nhà phát triển -> Chèn -> Nút -> Giữ và kéo -> nhấp vào tên chương trình -> ok -> sau đó đổi tên Nút.

nút tạo

Kết quả khi chạy chương trình sao chép tập tin từ thư mục này sang thư mục khác.

hiển thị thông báo rằng bản sao đã được sao chép thành công

Mã của chương trình Sao chép Tệp từ thư mục này sang thư mục khác:

Xem Thêm : Cách Sử Dụng Hàm Xlookup Trong Google Sheet 5/2022

Xem Thêm : Ẩn Giá Trị 0 Trong Excel 5/2022

Sub copy_file ()


Làm mờ FSO dưới dạng đối tượng
Dim Kieu_file As String
Dim duong_dan_thu_muc_nguon As String
Dim duong_dan_thu_muc_dich As String


duong_dan_thu_muc_dich = ThisWorkbook.Sheets (1) .Cells (5, 3)
duong_dan_thu_muc_nguon = ThisWorkbook.Sheets (1) .Cells (3, 3)
Kieu_file = ThisWorkbook.Sheets (1) .Cells (7, 3)
Đặt FSO = CreateObject (“scripting.FileSystemObject”)


If FSO.FolderExists (duong_dan_thu_muc_dich) = False Thì
MsgBox “không tìm thấy thư mục đích”
Thoát Sub
EndIf
Nếu FSO.FolderExists (duong_dan_thu_muc_nguon) = Sai Thì
MsgBox “không thể tìm thấy nguồn”
Thoát Sub
EndIf


FSO.copyFile Nguồn: = duong_dan_thu_muc_nguon & Kieu_file, Destination: = duong_dan_thu_muc_dich
MsgBox “Copy thanh cong” & duong_dan_thu_muc_nguon & “toi” & duong_dan_thu_muc_dich


Kết thúc Sub

>> VBA Excel Express Bài 6 – Hướng dẫn sử dụng Record Macro trong Excel từ Cơ bản đến Nâng cao

ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button