Tin Học

Video Hướng Dẫn Các Đối Tượng Và Thao Tác Cơ Bản Trong Excel

nội dung bài học

I. ĐỊA CHỈ LIÊN QUAN VÀ TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL

  • Địa chỉ tương đối: là địa chỉ được thay đổi khi sao chép công thức từ địa chỉ ô này sang địa chỉ ô khác.
  • Xem Thêm : “Gửi các bạn đầu bếp trẻ!”

  • Địa chỉ tuyệt đối: là địa chỉ không bị thay đổi khi sao chép công thức sang địa chỉ ô khác.

Để sửa địa chỉ, hãy sử dụng dấu $, $ Trước ký tự là cột cố định, trước số là dòng cố định.

Bạn Đang Xem: Video Hướng Dẫn Các Đối Tượng Và Thao Tác Cơ Bản Trong Excel

Ví dụ: $ A $ 1 là sửa cả hàng và cột, $ A1 là cột cố định không phải hàng cố định, A $ 1 là cố định hàng không cố định cột.

Xem Thêm : Tạo trang bìa – đường khung viền trang bìa đẹp cho báo cáo 5/2022

Một phím tắt nhanh để cố định địa chỉ trong công thức là sử dụng: F4.

II. VÒNG TÊN

Dải ô là một tập hợp nhiều ô đã chọn, được biểu thị bằng địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng trong vùng chọn, kết hợp với “:”.

Ví dụ A1: C10 là phạm vi từ ô A1 đến với bạn C10

  1. Chọn một phạm vi: Chọn con trỏ chuột ở giữa ô đầu tiên và quét một khu vực).
  2. Xem Thêm : “Gửi các bạn đầu bếp trẻ!”

  3. Đặt tên vùng: Quét để chọn vùng cần đặt tên, gõ tên vào hộp NameBox, Enter (hoặc bấm chuột phải vào vùng chọn và chọn Xác định Tên).
  4. Xem Thêm : “Gửi các bạn đầu bếp trẻ!”

  5. Quy tắc đặt tên: tb + Tên trang tính + dấu chấm + Tên cột hoặc hàng hoặc phạm vi ô Ví dụ: tbNhatKy.MaCtu
  6. Xem Thêm : “Gửi các bạn đầu bếp trẻ!”

  7. Gọi nhanh tên vùng: nhấn phím F3 để gọi tên vùng đã đặt.

Xem video hướng dẫn bài học

ĐIỂM CHO BÀI VIẾT NÀY

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button