Tin Học

Video Hướng Dẫn Các Đối Tượng Và Thao Tác Cơ Bản Trong Excel

nội dung bài học

I. SÁCH CÔNG VIỆC (ký hiệu là WB)

Mỗi tệp Excel được gọi là WB, tên của tệp là tên WB

Tạo một WB mới:

Bạn Đang Xem: Video Hướng Dẫn Các Đối Tượng Và Thao Tác Cơ Bản Trong Excel

Lưu WB mới được tạo:

Chọn Ctrl + S, chọn nơi lưu dữ liệu và đặt tên trong phần FileName, chọn và nhấn Save. Từ lần sau, chỉ cần nhấn Ctrl + S và tệp sẽ tự động lưu.

Sao chép (sao chép) 1 WB:

Đóng 1 WB:

Nhấp vào Đóng (X) ở góc trên cùng bên phải của màn hình Excel hoặc nhấn Ctrl + W

II. SHEET (ký hiệu SH)

Mỗi WB có nhiều SH, nếu coi WB như một cuốn sách, thì SH giống như những tờ giấy trong cuốn sách đó, một SH là một tờ.

Thêm: Chọn dấu + bên dưới vùng tên SH (Phím tắt Alt + Shift + F1)

Để đặt tên:

Xóa: Nhấp chuột phải vào tên, Xóa

Sao chép: Giữ chuột trái vào tên và giữ CTRL và kéo và thả.

Ẩn (hiện): Nhấp chuột phải vào tên, chọn Ẩn (Unhide)

Di chuyển: Nhấn giữ chuột trái vào tên Trang tính và kéo thả.

Xem video hướng dẫn bài học

ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button